(+66) 02-712-0800 admin@monta.co.th

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

บริษัท มณฑา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยการบริหารจัดการของ กลุ่มมณฑา เราให้บริการในส่วนของการบริหารจัดการแก่บริษัทต่างในกลุ่มบริษัท มณฑา เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นสามารถแข่งขันกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ปัจจุบัน Monta & Associates เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจดังต่อไปนี้:

การให้บริการสินเชื่อกับธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบุคคล ทั่วไป

เราให้บริการสินเชื่อกับธุรกิจขาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และบุคคลทั่วไป ผ่านโรงรับจำนำทั้ง 9 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร เราช่วยให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะ ผ่านกระบวนการอนุมัติสินเชื่อที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนดังเช่นสถาบันการเงินอื่นๆ

การบริการการลงทุน

เราให้บริการ ดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในเรื่องของการจัดการ และสามารถควบคุมการลงทุนของตนเองได้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น ตราสารทุน หุ้น กองทุนรวม หรือ ตราสารเงินฝาก ผ่านการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการการลงทุนของเรา

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กิจกรรมของเรายังครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • (+66) 02-712-0800 
  • admin@monta.co.th 
  •  Monta Building, Floor 3
    4366/1-6 Rama 4 Road, Prakanong, Klongtoey, Bangkok 10110